Çim alanlarda ilk biçimi çimin yayılmasını, kardeşlenmesini  ve sıklaşmasını hızlandırır.
Çimin boyu 8 – 10 cm yüksekliğe eriştiğinde ilk biçim yapılmalıdır.

Yaprakların 2/3 oranında bitki üzerinde kalması fotosentez için gereklidir.

Daha sonraki biçimlerin 4 – 5 cm yükseklikten yapılması önerilir.

Derin biçimler çimin hızla seyrekleşmesine neden olur.

Çim biçme işlemini kuru havalarda yapmalıyız.

Islak havalarda yapılan çim biçme işleminde kökler zarar görür.

Makinanın bıçağına yapışan çim ve çamur tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Biçtiğimiz çimi hemen sulamalıyız,

Böylelikle çimlerdeki sararmaların önüne geçmiş oluruz.

Çim makinamızın toplayıcı sepeti olmasına dikkat etmeliyiz.  

Çim atıkları alanda bırakılmamalıdır.

Alanda kalan atıklar hastalık için uygun zemin yaratırlar.