Yağmurdan veya bahçe sulandıktan sonra bahçede yer yer su toplanmaları ve buna bağlı yosunlaşmalar oluyorsa o bahçede drenaj probleminin varlığından söz edebiliriz.

Bahçe deki durağan suyun içerisinde, bir süre sonra oksijen biter, suda bakteriler üremeye başlar, yosunlaşmanın yan sıra yaz aylarında oluşan yüksek sıcaklıklarda mantari hastalıklar oluşur.

Bu durumda suyun alandan uzaklaştırılmasına yönelik

drenaj sisteminin kurulması gerekir.

 

Doğru uygulanmış bir drenaj sistemi, çimde ve bahçedeki

diğer bitkilerde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçer.

   Bahçedeki toprağa suyun gidiş yönü doğrultusunda % 1  oranında  eğim verilir.

Alanda kazılan ana hat ve kılcal kanallara geo tekstil malzeme serilir,

ana hatlara 100 mm lik, tali hatlara 80 mm lik delikli drenflex borular döşenir,

üzerine mıcır yerleştirilir..

Drenflex borular % 1 eğimle serilir.

Kılcal hatların açık uçları hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde süzgeçlerle kapatılır,

ana hatlarla bağlantı yerlerinden T borular ile bağlanır. toprak kapatılmadan önce

sistem su verilip kontrolü yapılır,  yakındaki yağmur suyu rögarına bağlanır.